Brister i behandling av svårt parkinsonsjuka

Bara 22 procent av personer med svår Parkinsons sjukdom i Sverige får tillgång till behandling som är anpassad för det senare skedet av sjukdomen, det vill säga pumpbehandling eller neurokirurgi. Bäst i landet är Västerbotten med 45 procent och sämst är Värmland med 11 procent. Det visar en ny jämförelse baserad på behandlings- och läkemedelsstatistik som tagits fram av Parkinsonförbundet.

– Det är inte rimligt att det ska vara så stora skillnader mellan landstingen. För den som lever med Parkinsons sjukdom kan inadekvat behandling innebära många förlorade år och ge en klart sämre livskvalitet. En individuellt anpassad behandling kan ge ett längre och bättre liv, säger Bo Jäghult ordförande i Parkinsonförbundet.

Ungefär 22 000 män och kvinnor i Sverige är drabbade av Parkinsons sjukdom. Sjukdomen förvärras med tiden och drygt 3 000 personer har parkinson i det senare skedet, så kallad komplikationsfas. Av dem får bara var femte person, 22 procent, tillgång till anpassad behandling med hjälp av pump eller neurokirurgi. Skillnaderna mellan landstingen är dock stora. I Västerbotten och Uppsala får exempelvis fyra gånger fler tillgång till pumpbehandling och neurokirurgi jämfört med i Värmland, som är sämst i landet. Även Stockholm ligger ganska lågt i jämförelsen, där endast 19 procent av de som har parkinson i komplikationsfas får tillgång till dessa behandlingsformer.

– Ett exempel på hur landstingen skulle kunna jämna ut skillnaderna är att använda sig mer av modern teknik, så som telemedicin. Via videolänk kan fler få tillgång till specialistläkare med möjlighet till utredning för att optimera sin behandling. Idag är det alldeles för få patienter som ens kommer till utredning, säger Bo Jäghult.

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom med besvär som rörelsestörningar med långsamhet, skakningar, stelhet och balansproblem. Sjukdomen innebär också ofta psykisk påverkan med ökad oro och depression. Vissa parkinsonsjuka får också minnesstörningar, vilket måste behandlas särskilt. Sjukdomsförloppet fortskrider långsamt.

Om undersökningen
Parkinsonförbundet har gått igenom statistik från Socialstyrelsens läkemedels- och patientregister från andra halvåret 2013 och funnit stora skillnader i hur personer med parkinson i komplikationsfas behandlas. Behandling för denna patientgrupp kan ofta kräva neurokirurgi eller pumpbehandling. Undersökningen visar dock att många inte får tillgång till denna behandling. I kategorin patienter med svår parkinson finner vi bland annat patienter som haft Parkinsons sjukdom i minst fem år och som använder minst tre olika parkinsonläkemedel. Jämförelsen har tagits fram med stöd av biopharmaföretaget AbbVie AB.

Bilagor:
Tabell: Landsting och regioner rankade efter andel neurokirurgi och pumpbehandling
Fakta om Parkinsons sjukdom

För mer information
Bo Jäghult, ordförande Parkinsonförbundet, 070-540 50 01, bo.jaghult@parkinsonforbundet.se

Tabell: Landsting och regioner rankade efter andel neurokirurgi och pumpbehandling

 

Landsting/region

Antal personer med svår parkinson som får neurokirurgi eller pumpbehandling

Antal personer med svår parkinson utan neurokirurgi eller pumpbehandling

Andel neurokirurgi eller pumpbehandling

Ranking

Västerbotten

52

64

45%

1

Uppsala

33

48

41%

2

Kalmar

29

55

35%

3

Kronoberg

24

52

32%

4

Gävleborg

28

63

31%

5

Norrbotten

28

61

31%

5

Västmanland

29

68

30%

7

Västernorrland

23

57

29%

8

Dalarna

21

57

27%

9

Jämtland

11

33

25%

10

Blekinge

11

35

24%

11

Jönköping

34

106

24%

11

Östergötland

39

132

23%

13

Gotland

6

23

21%

14

Sörmland

15

61

20%

15

Halland

20

84

19%

16

Stockholm

102

424

19%

16

Västra Götaland

85

374

19%

16

Skåne

72

416

15%

19

Örebro

10

56

15%

19

Värmland

14

109

11%

21

Riket

686

2378

22%

 

Uppgifterna i tabellen är hämtade från Socialstyrelsens läkemedels- och patientregister under andra halvåret 2013

Fakta om Parkinsons sjukdom

  • Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom med ett progressivt förlopp.
  • Ungefär 22 000 män och kvinnor i Sverige är drabbade av Parkinsons sjukdom. Ytterligare 14 000 förväntas få diagnosen de närmaste åren beroende på den demografiska utvecklingen och på att diagnosmetoderna blir bättre. Även om de flesta drabbas efter 65 års ålder, är 15 procent av dem som får diagnosen yngre än 50 år.
  • Parkinson orsakas av att nervceller i hjärnan som producerar dopamin av okänd anledning förtvinar och dör. Än så länge finns inget botemedel mot Parkinsons sjukdom men symptomen kan mildras med rätt medicinering vid rätt tidpunkt.
  • Huvudsakliga besvär är rörelsestörningar med långsamhet, skakningar, stelhet och balansproblem. Många patienter har också andra typer av symptom som kan vara mycket besvärande i det dagliga livet. Det kan handla om exempelvis minnessvikt, sömnrubbningar, mag- och tarmproblem, smärta, ångest och depression.
  • ·         Sjukdomssymptomen kan behandlas med läkemedel eller neurokirurgi som förbättrar i vardagen. Rätt behandling kan ge ett längre och bättre liv.

Ytterligare information

  • Se Parkinsonförbundets film om Patientmakt och rätten till adekvat behandling
  • Mer information om Parkinsonförbundet; parkinsonforbundet.se
  • ·         Mer information om Parkinsons sjukdom; parkinsonguiden.se

Parkinsonförbundet verkar för att förbättra förhållandena för parkinsonsjuka och personer med parkinsonliknande sjukdomar och deras anhöriga. Förbundet finns representerat i hela landet och har 8 500 medlemmar, varav 5 500 parkinsonsjuka.