Virtuell 3D värld kan hjälpa strokepatienter

Virtuell 3D värld kan hjälpa strokepatienter
Brain Stimulation AB, ett startupbolag inom e-hälsa från Umeå, har utvecklat en unik behandlingsmetod för att både diagnosticera och rehabilitera strokepatienter som drabbats av så kallat neglect. Uppbackade med en investering från Almi Invest ska RehAtt™, Brain Stimulations 3D spel som kombinerar neurovetenskap och virtual reality, VR med robotik, hjälpa fler patienter tillbaka till en fungerande vardag.
Stroke (hjärninfarkt och hjärnblödning) är den vanligaste orsaken till långvarigt handikapp. Totalt insjuknar ca 16,5 miljoner personer årligen runt om i världen. Ungefär en tredjedel av alla strokepatienter drabbas av neglect, en alvarlig störning som innebär att patienten inte kan se, känna, uppmärksamma, eller kort sagt förstå, vad som sker i halva delen av hans eller hennes omgivning. Idag saknas effektiva metoder för att både diagnosticera och rehabilitera neglect, vilket innebär att de drabbade sällan får den träning och hjälp de behöver.

– Idag vet man att hjärnan är plastisk och har en fantastisk förmåga att reparera sig själv om den tränas intensivt. Detta gäller även om det gått flera år sedan skadan. Vi vet att läkningen underlättas om träningen är stimulerande och rolig. Det är där VR och gamification kommer in, säger Helena Fordell, grundare av Brain Stimulation och neurolog vid Umeå Universitetssjukhus.

Brain Stimulation har utvecklat diagnostik- och rehabiliteringsmetoden RehAtt™, en stimulerande intensivträning för att lära sig söka av omvärlden. Genom att robotik och en genomtänkt speldesign som vilar på neurovetenskaplig grund ser man förbättrad uppmärksamhet redan efter 15 timmars träning. Speldesignen kombinerar ett antal metoder för att stimulera hjärnan att skapa nya kopplingar och reparera funktion som skadats av en stroke. RehAtt™, används och utvärderas på åtta ledande strokerehabiliteringskliniker i Europa och USA.

– Brain Stimulations erbjuder en snabb, enkel och tillförlitlig metod för att screena alla strokepatienter för neglect. Tillsammans med den självständiga egenträningen, som även kommer att kunna ske i hemmiljö, kan kliniker och vårdnadsgivare spara både tid och resurser. Det positiva gensvar som RehAtt™, fått hos ledande strokecentra runt om i välden stärker vår uppfattning om att marknaden behöver Brain Stimulations produkter, säger Lena Fridlund Forsgren, Investment Manager på Almi Invest.

Metoden RehAtt™, är utvärderad i en forskningsstudie vid Klinisk Neurovetenskap, Umeå Universitet. Brain Stimulation AB ingår i satsningen Biotech Umeå och Uminova Innovation samt Umeå Biotech Incubators inkubatorprogram.

Se filmen om hur RehAtt fungerar.https://www.youtube.com/watch?v=yyes7HfGDzw