BioArctic och Uppsala universitet samarbetar kring antikroppsbaserad bilddiagnostik vid Alzheimers

BioArctic utvidgar forskningssamarbetet med Uppsala universitet kring antikroppsbaserad bilddiagnostik av hjärnan hos Alzheimerpatienter

Stockholm den 3 september 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att bolaget har tecknat ett utvidgat forskningsavtal med Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik. BioArctic kommer att bidra med finansiellt stöd för en treårig forskartjänst, med möjlighet till förlängning.

Det utvidgade forskningssamarbetet omfattar vidareutveckling av teknologier för antikroppsbaserad bilddiagnostik (PET- Positron Emission Tomografi) av hjärnan hos Alzheimerpatienter. Antikroppsbaserad bilddiagnostik är en helt ny princip för avbildning av hjärnan. De antikroppsbaserade PET-liganderna kan ge ytterligare information jämfört med dagens PET-ligander. BioArctic och Uppsala universitet ligger i fronten med denna forskning.

Det är svårt att på ett enkelt och tillförlitligt sätt diagnostisera Alzheimers sjukdom. Idag diagnostiseras sjukdomen genom kliniska undersökningar, mätning av biokemiska markörer i ryggvätska samt bilddiagnostik av hjärnan. BioArctic har ett pågående samarbete med Uppsala universitet som fokuserar på att utveckla en ny typ av PET-ligand med syftet att förbättra bilddiagnostiken av hjärnan. Detta samarbete har nu utvidgats.

Det långsiktiga målet med forskningssamarbetet är att på sikt kunna erbjuda vården och patienterna en förbättrad metod för att diagnostisera Alzheimers sjukdom och även förbättra möjligheten att utvärdera effekten av läkemedelsbehandling.

“Vi ser fram emot att fortsätta forskningssamarbetet med Uppsala universitet kring nya PET-ligander. Detta initiativ är viktigt för hela fältet inom Alzheimerforskningen. Vi hoppas att resultaten på sikt även kommer att kunna bidra till bättre diagnostik av Alzheimerpatienter och därmed till en effektivare behandling”, säger Gunilla Osswald, VD för BioArctic.