BioArctic och Eisai presenterar BAN2401 på Alzheimer’s Association International Conference 2019

BioArctic och Eisai presenterar BAN2401 på Alzheimer’s Association International Conference 2019

BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att BAN2401 i kommer att presenteras på Alzheimer’s Association International Conference® 2019 (AAIC®) den 14-18 juli i Los Angeles, USA.

Utöver presentationerna kommer BioArctics partner Eisai att sponsra ett interaktivt satellitsymposium om möjligheterna för läkemedelsutveckling vid prekliniska (presymtomatiska) stadierna i Alzheimers sjukdom – individer som inte visar några kliniska symtom men som har förhöjda nivåer av amyloid i hjärnan och därmed har förhöjd risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Symposiet hålls på tisdag den 16 juli.

Om BAN2401

BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp för Alzheimers sjukdom som är resultatet av det strategiska samarbetet mellan BioArctic och Eisai. BAN2401 har en unik bindningsprofil och binder selektivt till de lösliga toxiska aggregaten av amyloid-beta (protofibriller) som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom och eliminerar dessa. BAN2401 har därför potential att ha effekt på sjukdomspatologin och kunna bromsa sjukdomsförloppet. I december 2007 ingick BioArctic ett avtal med Eisai enligt vilket Eisai förvärvade de globala rättigheterna att studera, utveckla, tillverka och marknadsföra BAN2401 för behandling av Alzheimers sjukdom. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar BAN2401. En global bekräftande klinisk Fas 3-studie (med namnet Clarity AD) med BAN2401 i patienter med tidig Alzheimers sjukdom pågår. Enligt Eisai är målet att få studieresultaten för den primära effektvariabeln under 2022.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai

BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har inga utvecklingskostnader för BAN2401 i Alzheimers sjukdom.