Både samhället och Parkinsonpatienter vinner på telemedicin

Ny svensk studie visar: Både samhället och Parkinsonpatienter vinner på telemedicin

Parkinsonpatienter som provar ut sin medicin hemifrån kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Med så kallad telemedicin går utprovningen betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar resurser. Det visar de första resultaten från en svensk klinisk studie som presenteras i dag på kongressen WCPD i Milano.

– Vi behöver nya metoder för att förmedla vård, utanför sjukhuset, till patienter i deras hem. Då frigör vi platser i slutenvården till människor som verkligen behöver dem, säger Johan Permert, utvecklings- och innovationsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

I studien har patienter med Parkinsons sjukdom observerats när de provat ut medicinen Duodopa hemifrån. Kontakten med vårdpersonalen sker med hjälp av videokommunikation och patienten behöver inte läggas in på sjukhus. Resultaten av studien visar att dosinställning i hemmet är både resurseffektivt och säkert. Såväl patienter som neurologer och sjuksköterskor som deltog i studien var nöjda med metoden.

Mindre stress för patienten
En patient som ska börja använda Duodopa brukar vanligtvis vara inlagd på sjukhus i 7-10 dagar för att rätt dos ska kunna ställas in. I studien, när patienterna provade ut medicinen hemifrån, blev mediantiden för hela inställningen av dosen i stället 2,8 dagar. Under 92 procent av den tiden kunde patienterna leva som vanligt i hemmet, utan kontakt med sjukvården.

– Studien visar många fördelar med telemedicin, bland annat att det tar betydligt kortare tid. I sin hemmiljö har patienten också en mer normal aktivitetsnivå, något som är viktigt för att ställa in rätt dos. För personer med Parkinsons sjukdom kan det vara stressande att vara inlagda på sjukhus, säger Thomas Willows, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och huvudansvarig för studien.

Målet med studien var att visa att telemedicin går att använda för dosinställning av Duodopa i hemmet, samt att utvärdera hur resurser används och hur nöjda patienter, neurologer och sjuksköterskor är med metoden. De första resultaten presenteras i dag på World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders (WCPD).

Om studien
I studien med telemedicinsk hemtitrering har patienter med Parkinsons sjukdom via videokommunikation i hemmet fått hjälp av sjukvårdspersonal med att justera sin dos, kompletterat med hembesök. På så sätt är det möjligt för patienterna att slippa vara inlagda på sjukhus och i stället genomföra dosinställningen hemma.

Studien har genomförts av biopharmaföretaget AbbVie i samarbete med Neurologiska kliniken och Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset samt med de neurologiska klinikerna på Linköpings Universitetssjukhus, Uppsala Akademiska sjukhus och Skånes Universitetssjukhus. Totalt deltog 15 patienter från de fyra medverkande klinikerna. Patienternas medianålder var 67 år och mediantiden sedan de fick sin diagnos var 10 år.

Fakta om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som orsakas av att nervceller i hjärnan som producerar dopamin dör.
Huvudsakliga besvär är rörelsestörningar med långsamhet, skakningar, stelhet och balansproblem. Många patienter har också andra typer av symptom som kan vara mycket besvärande i det dagliga livet. Det kan handla om exempelvis sömnrubbningar, mag- och tarmproblem, smärta eller depression.
Sjukdomssymtomen kan effektivt behandlas med läkemedel. Regelbundna vanor och motion gör det lättare att klara det dagliga livet.
Fakta om Duodopa (levodopa/carbidopa)

Behandlingsystemet Duodopa är en svensk innovation som har tagits fram genom ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Duodopa är ännu inte så känd bland läkare och patienter i Sverige. För närvarande har ca 300 svenska patienter med Parkinsons sjukdom tillgång till behandlingen.
Duodopa en behandling för patienter med Parkinsons sjukdom som inte längre får tillfredsställande effekt av mediciner som tas i tablettform. Det är oftast personer med Parkinsons sjukdom i framskridet stadium som får det problemet. Rörelseförmågan är då ofta kraftigt begränsad och varierar oförutsägbart under dagen.
Duodopa är levodopa i gelform som pumpas genom en sond direkt in i tolvfingertarmen eller tunntarmen. För att placera sonden i tarmen krävs ett mindre kirurgiskt ingrepp. Med hjälp av en programmerbar pump tillförs medicinen i ett jämnt flöde som anpassas efter individens behov. Den jämna tillförseln gör att rörelseförmågan blir jämnare och mer förutsägbar.

Referenser:

Telemedicine facilitates efficient and safe home titration of Levodopa/Carbidopa Intestinal Gel (LCIG) in patients with advanced Parkinson’s disease

Thomas Willows1*, Nil Dizdar2, Dag Nyholm3, Håkan Widner4, Kristina Groth1, Jörgen Larsson1, Johan Permert1, Susanna Kjellander5

1 Karolinska University Hospital, Stockholm, SE
2 University Hospital, Linköping SE3 Uppsala University Hospital, Uppsala SE
4 Skånes Universitetssjukhus, Lund SE
5 AbbVie AB, Solna, SE