Apixaban minskar risken för stroke och stora blödningar hos patienter även hos äldre

Eliquis (apixaban) minskar risken för stroke och stora blödningar hos patienter med förmaksflimmer jämfört med warfarin i alla åldersgrupper, inklusive äldre patienter. Det visar data från en delanalysis av Fas 3-studien ARISTOTLE som publicerats i European Heart Journal.

Pfizer och Bristol-Myers Squibb har offentliggjort resultaten från en i förväg planerad delanalys av fas 3-prövningen ARISTOTLE där man tittat närmare på resultat i olika åldersgrupper. I ARISTOTLE-studien studerades effekt och säkerhet av Eliquis jämfört med warfarin för att minska risken för stroke eller systemisk embolism hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF). Resultaten från den nu publicerade delanalysen visar på en reducerad risk för stroke och systemisk embolism samt minskad risk för död och färre fall av stora blödningar i alla åldergrupper. På grund av den högre risken vid hög ålder (75 år och äldre) var den absoluta nyttan med Eliquis för patienter med NVAF större i den äldre patientgruppen. Dessa data publicerades nyligen i European Heart Journal.

− Patienter med förmaksflimmer löper en ökad risk för svåra kardiovaskulära besvär som stroke och denna risk ökar påtagligt med åren. I den publicerade studien har Eliquis visat sig ha signifikant bättre resultat jämfört med warfarin när det gäller att reducera risken för stroke, dödlighet och blödning i alla åldergrupper, inte minst hos äldre patienter, säger Angelo Modica, medicinsk rådgivare på Pfizer AB.

Om studien

Drygt 18 000 patienter deltog i ARISTOTLE-studien där man jämförde effekt och säkerhet hos Eliquis (apixaban) med warfarin för att minska risken för stroke eller systemisk embolism. Studien var en aktivt kontrollerad, randomiserad, dubbelblind multinationell studie med patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) och minst ytterligare en riskfaktor för stroke. Resultaten visade att Eliquis var överlägsen warfarin när det gäller att förebygga stroke och systemisk embolism, orsakade färre blödningar och resulterade i lägre dödlighet.

Trots att ARISTOTLE-studien inte var utformad för att undersöka skillnaderna i säkerhet och effekt för Eliquis jämfört med warfarin i individuella åldersgrupper har en i förväg planerad delanalys med avseende på ålder genomförts och resultaten har nu publicerats (1).

Referens

(1) Halvorsen S, Atar D, Yang H, et al. Efficacy and Safety of Apixaban Compared with Warfarin According to Age for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation: Observations from the ARISTOTLE Trial, European Heart Journal, publicerat online 20 februari, 2014.