Antidepressiva läkemedel kan hjälpa strokedrabbade

Antidepressiva läkemedel kan hjälpa strokedrabbade

Varje år dör cirka 7 500 svenskar av stroke och ännu fler drabbas av ett svårt lidande genom allvarliga funktionsnedsättningar. En forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden ska nu undersöka om den antidepressiva substansen fluoxetin, känd som Prosac och Fontex, kan förbättra återhämtningen efter en stroke.

– Stroke och annan hjärt-kärlsjukdom dödar fler svenskar än något annat. De som överlever en stroke har en lång och svår väg tillbaka och Erik Lundströms forskning kan komma att förbättra livet för många drabbade, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Studien som leds av docent Erik Lundström undersöker om behandling med antidepressiva läkemedel (så kallade SSRI-preparat) kan påverka återhämtningen efter en stroke. Målet med forskningen är att fler ska få ett självständigt liv utan svåra funktionsnedsättningar. I Sverige ska 1 500 personer ingå i studien som genomförs vid 34 sjukhus runt om i landet.

– Forskningsresultaten har hittills visat på tydligt positiva effekter. Nu vill vi skaffa fullständiga vetenskapliga bevis för att metoden fungerar. Om vi får positiva resultat kan patienterna snabbt ta del av en redan etablerad och kostnadseffektiv substans, säger Erik Lundström, docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet.

Studien ingår i ett internationellt samarbete med målet att inkludera fler än 6 000 patienter.
Om Erik Lundströms hypotes håller kan medlet vara ute i klinisk användning om ungefär tre år.
Forskningen finansieras enbart av Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och andra oberoende forskningsfinansiärer.

Läs mer om forskningsstudien EFFECTS: http://www.effects.se/