Antalet strokefall fortsätter att minska

Antalet strokefall fortsätter att minska
Antalet personer som drabbas av stroke fortsätter att minska. 2017 insjuknade cirka 25 800 personer, vilket är ungefär 600 färre än 2016, visar statistik från Socialstyrelsen. Även dödligheten i sjukdomen minskar, men det finns regionala skillnader.

Under 2000-talet har både antalet strokefall och antalet döda per 100 000 invånare minskat stadigt. Mellan 2002 och 2017 rör det sig om en minskning med ungefär 40 procent – både för kvinnor och män. Ungefär 6 500 personer dog av sjukdomen 2017. Den nya statistiken visar att det finns regionala skillnader i andelen döda inom 28 dagar efter insjuknande. Högst dödlighet går att se i Kalmar med nästan 32 procent, följt av Dalarna och Örebro. Lägst var dödligheten i Stockholm, Västmanland och Jönköping. Där var andelen avlidna inom 28 dagar efter insjuknande mindre än 25 procent. Socialstyrelsens utvärdering av vården vid stroke utifrån de nationella riktlinjerna kommer att publiceras senare i december 2018.