Bidrag till forskning om Alzheimers sjukdom

Stina Syvänen och Dag Sehlin, som forskar om molekylär geriatrik vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, får ta emot Fondkistans pris på 200 000 kronor från Alzheimerfonden.

Stina Syvänen och Dag Sehlin forskar kring antikroppar som kan ge en mer exakt Alzheimerdiagnos. Deras studier visar att en antikropp ger mer exakt information än vanliga radioaktiva spårämnen vid PET-avbildning av hjärnan. Det ger hopp om effektivare diagnostik vid tidig Alzheimers sjukdom och bättre möjligheter att se effekter av läkemedelsbehandling. Läs mer om deras forskning.

Priset kommer att delas ut på Alzheimerdagen, den 21 september på Näringslivets Hus av Jan Marcusson, ordförande i Alzheimerfonderns VR, och Fondkistans VD Mikael Åbom.