Alzheimerforskning – SSF satsar 33 miljoner

Vid Centrum för Alzheimerforskning vid Karolinska Institutet (KI) försöker professor Agneta Nordberg och hennes forskargrupp att öka förståelsen kring Alzheimers sjukdom (AD), såväl vad gäller orsaker och förlopp som diagnostik och behandling. Agneta Nordberg har många års erfarenhet inom området och ledde från KI för dryga tio år sedan ett projekt i samarbete med Uppsala universitet och Pittsburgh University där de som första team i världen medelst positronemissionstomografi, så kallad PET-scanning, kunde påvisa förekomsten av amyloida plack i hjärnan i samband med AD.
– Fram tills vi utvecklade tekniker för PET-scanning kunde diagnosen AD fastställas först efter döden. Idag används PET-scanning i klinisk praxis för tidig minnesutredning i både Europa och USA, säger Agneta Nordberg. Hon poängterar att det är viktigt att särskilja de patienter som faktiskt utvecklar AD från de som har andra typer av minnesbesvär.

Forskar translationellt
Projektet ”Nya biomarkörer vid tidig diagnos och behandling av AD” är inriktat på att erhålla ökad kunskap om sjukdomen och framförallt att utveckla nya spårmolekyler som kan studeras hos patienten, kanske redan innan symptom på minnesproblem föreligger.
– Detta är ett translationellt projekt som sträcker sig från teoretisk datasimulering och kemisk syntes av nya spårmolekyler för PET-studier hos patienter och friska personer, i samarbete mellan Karolinska Institutet och forskargrupper vid Uppsala Universitet och KTH. Kan vi upptäcka sjukdomen tidigt har vi bättre förutsättningar för att skapa nya läkemedelsbehandlingar, undersökningsmetoder och diagnostiska verktyg och därför behöver vi bearbeta olika problemställningar simultant.