Alzheimerforskning prisas: Söderbergska priset till Kaj Blennow

Alzheimerforskning prisas – Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow för enastående nyskapande forskning
Professor Kaj Blennow, Sektionen för psykiatri och neurokirurgi vid Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, får Söderbergska priset i medicin 2016, för sin forskning om Alzheimers sjukdom. Prissumman är på en miljon kronor.

– Vad glad jag blir! Det är en stor ära för mig att få Söderbergska priset i medicin, säger Kaj Blennow när han nås av beskedet. Det är också väldigt glädjande att denna typ av kliniskt anknuten biokemisk forskning uppmärksammas. Det finns idag ett flertal nya mycket lovande läkemedel som är i slutfasen av kliniska prövningar, och den dag de förhoppningsvis finns tillgängliga för patienterna kommer det att finnas ett enormt behov av att kunna diagnosticera Alzheimer tidigt i förloppet av sjukdomen.

Kaj Blennow har haft en enorm inverkan på Alzheimerforskningen och har med sin forskning bidragit till att finna och utveckla analyserna av biomarkörer för sjukdomen.

– Det är tack vare hans insatser som dessa numera mycket värdefulla och vanliga tester används såväl inom klinisk medicin, neurologi, geriatrik och psykiatri, som inom läkemedelsutvecklingen i hela världen, säger Kerstin Nilsson, ordförande i prisjuryn.

Kaj Blennow har haft som mål att göra sina forskningsresultat tillgängliga på kliniken, och hans laboratorium var därför först i världen med att introducera dessa analyser i diagnostisk rutin. Ett stort antal europeiska länder har därefter följt i hans fotspår och analysmetoderna används idag även i USA, Australien, Sydamerika och Japan.

Det Söderbergska priset i medicin 2016, på en miljon kronor, delas ut av Torsten Söderbergs Stiftelse. Det premierar klinisk medicinsk forskning, vars resultat blivit uppenbart de senaste tio åren. Priset delas ut sedan 1986, fram till 2014 tillsammans med Ragnar Söderbergs stiftelse, och pristagaren utses i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

Priset delas ut vid ett seminarium på Läkaresällskapet den 7 april 2016.

Mer information:
Kerstin Nilsson, ordförande i juryn och Svenska Läkaresällskapet, 070-188 50 34

Torsten Söderbergs Stiftelse, www.torstensoderbergsstiftelse.se

Svenska Läkaresällskapet, www.sls.se.