Alzheimerforskare i Göteborg får sex miljoner av Hjärnfonden

Hjärnfonden har fått ett testamente på 70 miljoner kronor. Det är det största testamentet som har gått till Alzheimerforskningen i Sverige. Göteborgsforskaren Kaj Blennow är en av sex forskare som får ta del av det stora testamentet. 

– Det här exceptionellt stora testamentet ger oss möjlighet att göra en större satsning på den livsviktiga Alzheimerforskningen. Vi hoppas att forskarna kan hitta nya rön som kan ta oss närmare en lösning på Alzheimergåtan, säger Anna Hemlin, Hjärnfondens generalsekreterare.

− Vi är oerhört tacksamma för pengarna från Hjärnfonden. De ger oss arbetsro. Dessutom är ju pengar till hjärnforskning ett ovanligt fint sätt att ge på, eftersom det kan hjälpa så många andra människor, säger Kaj Blennow, professor i klinisk neurokemi vid Göteborgs universitet.

Kaj Blennow leder en forskargrupp som arbetar med att utveckla metoder för att följa sjukdomsmekanismerna vid Alzheimers sjukdom via tester i blod och andra kroppsvätskor. Många äldre patienter kan ha flera sjukliga tillstånd samtidigt som samverkar i hjärnan. Forskargruppen kartlägger hur långt sjukdomen har gått, hur den kommer att utveckla sig och vad som egentligen beror på annat. Hjärnfonden tilldelar forskningsprojektet sex miljoner i forskningsbidrag.

– Ett viktigt mål med vårt arbete är att Alzheimerforskningen ska kunna fokusera på rätt patienter. I dag vet vi att 20 procent av dem som fått diagnosen senare visar sig ha något annat än Alzheimers sjukdom. Ett annat mål är att få fram billiga och bra tester som kan användas i vården så att man ska upptäcka sjukdomen tidigt, säger Kaj Blennow.

Alzheimers sjukdom är en av hjärnforskningens allra största utmaning. I Sverige är cirka 100 000 personer drabbade av Alzheimer och det saknas botemedel. Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och antalet demenssjuka ökar i takt med att vi lever längre.

Om testamentet 
Hjärnfonden delar ut 70 miljoner kronor till Alzheimerforskningen. I samband med det stora testamentet har Hjärnfonden gjort en extra utlysning. Sex lovande forskningsprojekt får nu dela på 30 miljoner kronor, med möjlighet till ytterligare anslag efter utvärdering. Det kan bli totalt 50 miljoner kronor som fördelas över fem år, om förutsättningarna ser bra ut. Dessutom kommer 20 miljoner kronor att delas ut till Alzheimerforskningen tillsammans med andra insamlade medel, vid Hjärnfondens årliga forskningsutlysning.

Kaj Blennow tilldelas Hjärnfondens forskningsbidrag under en ceremoni i Stockholm, den 25 september.

De sex forskare som tilldelas medel för sin forskning om Alzheimers sjukdom är:

  • Christer Betsholtz – Karolinska Institutet
  • Kaj Blennow – Göteborgs universitet
  • Per Hammarström – Linköpings universitet
  • Martin Hallbeck – Linköpings universitet
  • Jan Johansson – Karolinska Institutet
  • Stina Syvänen – Uppsala universitet

Kaj Blennow

Foto: Kaj Blennow

Om Hjärnfonden: 

Hjärnfonden arbetar för att samla in pengar och finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten, synliggöra den viktiga hjärnforskningen samt minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar.