AlzeCure i svensk-norsk kraftsamling för nya behandlingar mot Alzheimers

AlzeCure i svensk-norsk kraftsamling för nya behandlingar mot Alzheimers
Forskningsstiftelsen AlzeCure är en av huvudaktörerna då riktlinjerna för en kraftfull norsk-svensk satsning på hjärnans sjukdomar nu dras upp i Oslo.

Inom ramen för en högprofilerad konferens medverkar AlzeCure tillsammans med representanter från de ledande norska universiteten, Nansen Neuroscience Network, Norges Forskningsråd och Karolinska Institutet.

– Vi behöver gemensamma satsningar och koordinerade insatser från samhällets alla aktörer för att bekämpa hjärnsjukdomarna. Det känns fantastiskt att de nordiska länderna kan visa vägen här, säger Jonas Ekstrand, VD på AlzeCure.

Som värd för konferensen står Norges Forskningsråd. Målet med satsningen är att skapa en ny stark norsk-svensk biopharmaindustri inom neurodegenerativa sjukdomar. Övergripande är ambitionen att utveckla nya behandlings- och diagnosmetoder som både hjälper enskilda patienter och bidrar till att samhället på sikt klarar den enorma utmaning som demenssjukdomarna innebär.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är demens vår tids snabbast växande folkhälsoproblem. Nya fall rapporteras in i en takt av en person var tredje sekund och antalet drabbade beräknas öka till det tredubbla, över 130 miljoner, till år 2050.

– De medicinska behoven är enorma och allt fler börjar inse att den traditionella läkemedelsindustrin inte kommer att få fram de nya behandlingar som kommer att krävas, säger Jonas Ekstrand, som fått mycket uppskattning för sitt föredrag om AlzeCures unika affärsmodell.

Modellen bygger på ett vetenskapligt nätverk som består av världsledande experter inom neurodegenerativa sjukdomar, både inom såväl preklinisk som klinisk forskning. Experterna är direkt kopplade till AlzeCure, som därigenom får kontinuerlig tillgång till viktig kunskap, unika idéer och den senaste teknologin. Forskningsstiftelsen stöds av filantroper och anslag som de drivna forskarna vinner i öppen konkurrens.

Just den här veckan står hjärnans sjukdomar extra högt på agendan då det är Brain Awareness Week. Det är ett globalt initiativ som bland annat uppmärksammas i EU-parlamentet där professor Bengt Winblad, en av AlzeCures medgrundare, presenterar den omfattande rapport som Lancet Neurology precis publicerat, Defeating Alzheimer’s disease and other dementias: a priority for European science and society.

Konferensen ”Fra Nobel til ny behandling av hjernesykdommer” i Oslo samlar politiker och ledande forskare från Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU i Trondheim (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) och Karolinska Institutet.