Als-patienter från hela landet med i ALSTreats kliniska studier