750 000 svenskar lider av WED/RLS

Bara fyra av tio patienter nöjda med sin läkare

Den neurologiska sjukdomen WED/RLS drabbar mellan fem och tio procent av befolkningen.

WED/RLS har kallats ”den vanligaste neurologiska sjukdomen som du aldrig har hört talas om”. Symtomen beskrivs som stickningar och kryp i benen, ”coca-cola i venerna”. och i vissa fall även stark smärta, vilket leder till sömnlöshet och svårigheter att fungera i vardagen. I Sverige räknar man med att cirka 750 000 människor är drabbade, varav cirka 30 procent behöver medicinsk behandling för att få en acceptabel livskvalitet.

En ny undersökning bland WED-förbundets medlemmar visar att bara fyra av tio (41 %) är nöjda med sin läkare. Drygt hälften (53 %) saknar en fast läkarkontakt och bland dem är bara var sjunde (14 %) nöjda med sin senaste läkarkontakt.

– Många patienter vittnar om att de träffat ett stort antal läkare innan de slutligen fått sin diagnos. Med bättre kunskaper inom vården skulle många människor som idag kanske inte ens vet om att de har sjukdomen kunna få behandling och leva ett bättre och rikare liv, säger Sören Hallberg, ordförande i WED-förbundet.

Den 23 september är det den internationella RLS-dagen då forskare och representanter för patientorganisationer träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter. I Sverige håller WED-förbundet informationsmöten i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uddevalla och Uppsala. Mer information finns på wedforbundet.se.