Fremanezumabdata visar på kliniskt betydelsefull reduktion av antalet månatliga migrändagar

Fremanezumabdata publicerad i The Lancet visar på kliniskt betydelsefull reduktion av antalet månatliga migrändagar jämfört med placebo för patienter med svårbehandlad migrän

FOCUS-studien utvärderade Fremanezumabs effekt och säkerhet som preventiv behandling av migrän hos vuxna patienter som tidigare behandlats, utan tillfredsställande resultat, med två till fyra olika klasser migränprofylaktika. Behandling med fremanezumab visade sig vara effektiv jämfört med placebo.

JERUSALEM, August 21, 2019 – Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE och TASE: TEVA) meddelade idag att resultaten från fas IIIb FOCUS-studien publicerats online före publicering av den tryckta versionen av The Lancet. FOCUS-studien undersökte fremanezumab vs placebo hos vuxna migränpatienter som tidigare upplevt otillräcklig effekt av två till fyra klasser av förebyggande behandlingar. Studien fann att fremanezumab var överlägset placebo för alla primära och sekundära effektmått.

Det primära effektmåttet för studien var genomsnittlig förändring från baslinjen i det månatliga antalet migrändagar under en 12-veckors behandlingsperiod efter den första dosen. Behandlingen resulterade i statistiskt signifikanta minskningar av det genomsnittliga antalet månatliga migrändagar hos deltagare som under studien fick antingen kvartals- eller månadsdosering med fremanezumab.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här