50 000 kronor till ny forskning om Lewykroppssjukdomar

50 000 kronor till ny forskning om Lewykroppssjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar såsom Lewykroppsdemens och Parkinsons sjukdom blir mer vanliga i våra samhällen. Vid dessa tillstånd förtvinar hjärnans celler och dör, vilket ger upphov till symptomen för sjukdomarna. Thomas Näsström, lektor på institutionen för kemi och biomedicin på Linnéuniversitetet, forskar på läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet för dessa sjukdomar.

Thomas Näsström har beviljats 50 000 kronor av Stiftelsen Demensfonden 2019 till sitt forskningsprojekt ”Läkemedelseffekter på aggregering av Alfa-Synuklein NAC 71-82 – betydelse för Lewykroppsdemens och Parkinsons sjukdom”.

– Jag är väldigt glad och tacksam över att få det här stipendiet, säger Thomas Näsström.

Projektet ska bidra till ökad förståelse för neurodegenerativa sjukdomar såsom Lewykroppsdemens och Parkinsons sjukdom. Gemensamt för sjukdomarna är att hjärnans celler förtvinar och dör. Tillsammans med nervcellsdöd återfinns s.k. Lewykroppar i olika hjärnregioner, vilka kännetecknas av proteinklumpar bestående huvudsakligen av proteinet alfa-synuklein.

– Det ekonomiska anslaget ger oss möjlighet att undersöka sjukliga mekanismer då proteinet alfa-synuklein felveckar sig och börjar aggregera, och hur dessa processer kan motverkas vid exponering av geriatriska läkemedel med avsikt att hejda uppkomsten av Lewykroppar, säger Thomas Näsström.