Svensk hjärnforskning får 42 nya miljoner för att lösa hjärnans mysterium

Svensk hjärnforskning får 42 nya miljoner för att lösa hjärnans mysterium
Hjärnfonden delar ut 42 miljoner till 64 forskningsprojekt för att öka förståelsen av hjärnan och framtidens möjligheter till behandlingsmetoder av allvarliga neurologiska och psykiatriska sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hur man tidigare kan diagnostisera psykisk ohälsa bland unga, stoppa utvecklingen av ALS och identifiera nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, det är några exempel på projekt som forskarna hoppas lösa.

Kan ett enkelt blodprov avgöra vilka som ligger i riskzonen att utveckla psykisk ohälsa? Det ska en forskargrupp vid Uppsala universitet, med stöd av Hjärnfondens forskningsbidrag, ta reda på genom en populationsbaserad långtidsstudie. Över 800 friska tonåringar i åldern 14-16 år ingår i studien som tar hänsyn till både arv och miljöpåverkan.

Psykiska problem bland ungdomar ökar och det är mycket oroväckande. Många saknar en medicinsk diagnos. Att tidigt kunna upptäcka psykisk ohälsa hos unga är av stor betydelse, därför behöver vi mer forskning, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Sjukvården har stora problem med att diagnostisera och behandla alla unga som söker psykisk vård. Det finns ett stort behov att hitta en indikator som kan mäta förändringar i blodet för att ställa tidig diagnos. Genom blodprov undersöker man nivåerna av mikroRNA, som har betydelse för genregleringen, för att se om de har någon koppling till psykisk ohälsa. Frågor om sociala förhållanden, användning av social media och sömnvanor är också av stort intresse för resultatet. Dålig sömn kan till exempel vara en ingångsport till psykisk ohälsa

Vi hoppas att vår forskning ska leda till nya mätmetoder för diagnos och uppföljning samt förståelse av underliggande orsaker till psykisk sjukdom hos unga, säger Helgi Schiöth, professor vid Uppsala universitet.

Kort fakta om Hjärnfondens bidragsutdelning 2017

  • Ett- och tvååriga forskningsbidrag om 500 000 kronor per år till etablerade forskargrupper inom neurovetenskap vid svenska universitet.
  • Totalt får 64 forskningsprojekt bidrag, varav 29 går till Karolinska Institutet, 9 till Uppsala universitet, 12 till Göteborgs universitet, 2 till Linköpings universitet, 9 till Lunds universitet, 1 till Umeå universitet, 1 till Stockholms universitet, 1 till KTH i Stockholm
  • 20 går till – 2-åriga forskningsprojekt
  • 44 går till – 1 åriga forskningsprojekt

För mer information kontakta gärna:
Sophie Ternheim, pressansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00 sophie.ternheim@hjarnfonden.se
Anna Hemlin, generalsekreterare Hjärnfonden, 0730-51 75 54 anna.hemlin@hjarnfonden.se
Helgi Schiöth, professor i farmakologi Uppsala universitet, 070-425 05 35 helgis@bmc.uu.se