Sök anslag för medicinsk forskning

Sök anslag för medicinsk forskning

Nu utlyses totalt 850 000 kronor till medicinsk forskning, företrädesvis kring neurologiska och inflammatoriska sjukdomar. Beloppet fördelas mellan flera sökanden. Välkommen med din ansökan senast 15 november 2018.

 

Stiftelsen Apotekare Hedbergs fond för Medicinsk forskning utlyser 400 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelsen fördelar beloppet mellan 2 och 8 projekt och prioriterar projekt inom området inflammatoriska sjukdomar.

Ansök online här senast 15 november 2018. En utskriven och undertecknad ansökningsblankett ska inom 7 dagar därefter skickas till:

Stiftelsen Apotekare Hedbergs Fond
c/o Jonas Eilert
Box 1021
221 04 LUND

Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning utlyser nu 450 000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelsen fördelar beloppet mellan 2 och 8 projekt och prioriterar projekt inom området neurologiska sjukdomar.

Ansök online här senast 15 november 2018. En utskriven och undertecknad ansökningsblankett ska inom 7 dagar därefter skickas till:

Bertil och Ebon Norlins stiftelse
c/o Jonas Eilert
Box 1021
221 04 LUND

För båda utlysningarna gäller: Avser projektet del av ett större projekt, ex VR-, kan forskningsprogram för detta projekt bifogas ansökan. I annat fall ska separat forskningsprogram (högst 4 sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska vara skrivna på svenska språket. Anslagen delas ut februari 2019.

Kontakt och Mer information  Jonas Eilert, tel: 0706 44 16 68