Världsledande forskning om ryggmärgsskador på Karolinska

Världsledande forskning om ryggmärgsskador på Karolinska Universitetssjukhuset

Inom en rimlig framtid kommer det att finnas antingen läkemedel, eller en kombination av läkemedel och avancerad kirurgi, som kan ge ryggmärgsskadade patienter ett mer positivt läge. Det menar en forskande läkare på Karolinska Universitetssjukhuset, där två kliniska studier kring ryggmärgsskador pågår.

Det pågår mycket på forskningsnivå världen över kring ryggmärgsskador, bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset.


– Här, liksom på Karolinska Institutet, sker forskning som jag bedömer ligger i absolut framkant av vad som händer i världen. Så pass långt fram att jag tror att inom en rimlig framtid så kommer det att finnas antingen läkemedel eller kombinationen läkemedel och avancerad kirurgi, som kan förändra livet för en ryggmärgsskadad patient till ett något mer positivt läge.

Det säger forskaren Mikael Svensson som just nu genomför två kliniska studier, som bedrivs på Karolinska med syfte att försöka hitta förbättringsåtgärder för patienter med ryggmärgsskador.

– Man gör redan mycket i dag gällande den brutna nacken och brutna kotpelaren över lag. Neurokirurger och ortopeder kan reparera de omgivande strukturerna, som att skruva ihop ben och liknande. Detta är viktiga moment för att avlasta ryggmärgen tidigt efter en skada, säger Mikael Svensson och fortsätter:

– Det kan ligga benfragment kvar som trycker mot ryggmärgen, då är det viktigt att man går in tidigt och lyfter ut dem och stabiliserar kotpelaren så att man kan få igång en tidig rehabilitering. En bra vård för en ryggmärgsskadad patient innehåller högspecialiserade, kirurgiska moment, i kombination med tidiga rehabiliteringsåtgärder.

På Karolinska Universitetssjukhuset utför neurokirurgen och ortopeden dagligen högspecialiserade ryggoperationer. Neurokirurgen är ensam utförare i Stockholm avseende kirurgi i ryggmärgen.