Högspecialiserad mottagning för snabba demensutredningar för yngre

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna öppnar ny högspecialiserad mottagning för snabba demensutredningar för yngre

Urban Ekman , Marie Rydén och Ulrika Akenine Fotograf: Carin Tellström

Även yngre, arbetsföra personer kan drabbas av minnessjukdomar. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för den fortsatta livskvalitén. På Karolinska Universitetssjukhuset, under Tema Åldrande, öppnar därför en ny högspecialiserad, kognitiv mottagning där snabbhet är ledordet. Tre månaders utredning ska minskas till fem dagar.

Små tecken som att plötsligt inte hitta rätt ord, inte hänga med i samtal eller kanske en vilja att dra sig undan socialt kan vara symptom på minnessjukdom. År 2011 led 27 000 personer i Stockholms län av någon form av minnessjukdom, varav 2 000 personer var under 65 år. Det motsvarar cirka 1-2 procent av alla i arbetsför ålder.

– Den yngsta person som jag har utrett var i 30-årsåldern, berättar specialistläkaren Marie Rydén, Tema Åldrande, som arbetar med förberedelserna för öppnande av den nya mottagningen.

Mottagningen, som öppnar i slutet av april, tar emot personer i arbetsför ålder. Ett nytt koncept med betydligt kortare utredningar ska också prövas. I stället för demensutredningar som i dag tar upp till tre månader, ska utredningen vara klar på fem arbetsdagar.

– En lång utredning skapar onödig oro hos patienter och anhöriga och kan leda till att patienten riskerar att fara illa i samhället. Risken med en för snabb utredning kan möjligen bli att patienten inte ”hinner med” psykologiskt sett, i och med att det kan vara ganska jobbigt. Men annars finns bara fördelar, säger Marie Rydén.

Metoden för att diagnostisera minnessjukdomen bygger på multiprofessionellt teamarbete. Efter en inledande förmiddag där patienten träffar en läkare, sjuksköterska, neuropsykolog och eventuellt även en logoped och arbetsterapeut görs undersökning med magnetkamera. Dagen därpå tas ryggvätskeprov och eventuellt görs även en PET -kameraundersökning. Med svaren från samtalen, hjärnavbildning och proverna kan teamet, där även medicinska sekreterare och koordinatorer ingår, ge en diagnos innan veckan är slut. Därefter erbjuds patienten direkt att delta i farmakologiska eller icke-farmakologiska interventioner eller annan typ av klinisk forskning.

Symtomatiska behandlingar mot minnessjukdomar har funnits sedan mitten av 1990-talet. Men inom Karolinskas forskning provas just nu behandlingsmetoder där ändrad kost och motion ingår. Framtida läkemedel, som just nu testas i kliniska prövningar, verkar genom att minska de skadliga proteiner som bildas i hjärncellerna.

– När det gäller medicinerna är tidig behandling avgörande, men där är vi inte ännu. Det som den nya högspecialiserade, kognitiva mottagningen syftar till är i första skedet att hitta det bästa och snabbaste sättet att ställa diagnos. Vi har blivit allt duktigare på att hitta minnessjukdomarna tidigare och tidigare, vilket nu finslipas ytterligare, säger Marie Rydén.

Fakta kognitiv mottagning:

• Beslutet att öppna en kognitiv mottagning för arbetsföra personer togs av hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm 2017

• Planen är att öppna mottagningen i slutet av april i år

• En systermottagning, för alla åldrar, finns även i Huddinge. Tanken är att Solna ska ta emot patienter som kommer från norr om Slussen och Huddinge de patienter som kommer söderifrån

• Mottagningarna kommer även att ta emot personer från övriga landet där det inte bedrivs högspecialiserad vård för den här patientgruppen. Internationellt är intresset stort och mottagningen räknar med att kunna ta emot patienter från andra länder

• I år planerar mottagningen i Solna att ta emot sex patienter på nybesök per vecka

• Patienterna kommer med remiss efter basutredning från primärvård, remiss från företagshälsovård, psykiatri eller neurologmottagning. Det är också möjligt att söka vård själv

Fakta minnessjukdomar:

• Alzheimers sjukdom är den vanligaste minnessjukdomen, 60 procent av minnespatienterna har den. Vaskulär demens kommer på andra plats

• Andra vanliga demenssjukdomar är Lewy body och FTD

• Minnessjukdomar i alla åldrar ökar just nu i västvärlden

• Riskfaktorerna för minnessjukdomar är, till exempel, hög ålder, ärftlighet, högt blodtryck, diabetes, rökning, fysisk inaktivitet, depression, stress, isolering och låg utbildning

• Demenssjukdomarna ökar snabbt på grund av att befolkningen blir äldre