22 Stockholmsforskare får 6,3 miljoner kronor

22 Stockholmsforskare får 6,3 miljoner kronor

Alzheimerfonden har beviljat anslag på 6 300 000 kronor till 22 forskare vid Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet.

Alzheimerfondens stöd ges till projekt som syftar till att stoppa sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom, diagnosticera demenssjukdomar i ett tidigt skede samt till att utveckla metoder för behandling och rehabilitering.

Den forskare i Stockholm som tilldelas störst anslag är professor Caroline Graff, en av Sveriges främsta expert på ärftlighetsfrågor när det gäller demenssjukdomar. Hon får 800 000 kronor.

Graff kommenterar anslaget:
– Då det helt saknas effektiv behandling mot demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens behöver vi forskare både samarbeta och genomföra långsiktig forskning. Alzheimerfondens generösa anslag till vår kliniska forskning innebär att vi kan forska med kontinuitet och vara en stark medspelare i internationella forskningsprojekt. Våra projekt är långsiktiga eftersom vi följer och forskar på personer genom hela deras sjukdomsprocess från att de fortfarande är friska till första symtom och under sjukdomens alla faser fram till att vi studerar den avlidnes hjärna efter döden. Projektet är även kostsamt eftersom vår forskning utgår ifrån olika tekniskt avancerade undersökningar och prover på människor. Vår målsättning är att tillsammans med andra forskare i världen upptäcka hur tidigt demenssjukdomarna kan bromsas, dvs. vi vill kunna påverka sjukdomen innan patienten själv upplever några symtom.

Läs mer om Graffs forskning på Alzheimerfondens hemsida.

Hela listan på Alzheimerfondens beviljade forskningsanslag för 2016 finns här.

Fördelning av anslag per lärosäte:
Karolinska Institutet: 5 900 000 kronor till 20 forskare
Lunds universitet: 4 750 000 kronor till 10 forskare
Uppsala universitet: 4 600 000 kronor till 10 forskare
Göteborgs universitet: 4 250 000 kronor till 10 forskare
Linköpings universitet: 1 500 000 kronor till 3 forskare
Umeå universitet: 800 000 kronor till 4 forskare
Linnéuniversitet: 300 000 kronor till 1 forskare
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm: 200 000 kronor till 1 forskare
Stockholms universitet: 200 000 kronor till 1 forskare