​Akademiska pionjär på ny kombinationsbehandling mot svår Parkinson

– Den nya kombinationsbehandlingen består av levodopa, som omvandlas till signalsubstansen dopamin, och två enzymhämmare. Läkemedlen ges i gelform kontinuerligt via sond till tunntarmen med hjälp av en pump. Syftet med studien är att jämföra vilken behandling som ger jämnast nivåer i blodet, säger Dag Nyholm, läkare och docent på neurologkliniken, som är ansvarig för patientstudien.

Den nya behandlingsmetoden testas just nu på 15 patienter med Parkinson i en randomiserad studie där alla patienter får båda behandlingarna, men lottning sker med avseende på vilken behandling patienten startar med – antingen traditionell L-dopapump eller den nya kombinerade behandlingen. Studien genomförs på forskningskliniken CTC på sjukhusområdet. Resultatet beräknas vara klart under september månad.

– Det som skiljer den nya behandlingsmetoden från den tidigare är förutom den nya kombinationen av substanser att själva pumpen är mindre och lättare, förklarar Dag Nyholm.

L-dopapump uppfanns på 1990-talet av Uppsalaprofessorn Sten-Magnus Aquilonius. Behandlingen ges till Parkinsonpatienter med svårt fluktuerande symtom och bygger på principen att man via pump får en jämn tillförsel hela dygnet av levodopa direkt till den del av tarmen där läkemedlet tas upp. I hjärnan omvandlas sedan läkemedlet till den viktiga signalsubstansen dopamin som parkinsonsjuka har brist på. Vid behov kan dosen justeras individuellt.

– Vår hypotes är att man med den nya gelen kan uppnå liknande behandlingsresultat med lägre dos levodopa vilket teoretiskt skulle kunna minska risken för biverkningar. Dessutom kommer troligen den mindre pumpen att uppskattas av flertalet patienter, avrundar Dag Nyholm.

Mer information:
Dag Nyholm, läkare och ansvarig för patientstudien, 018-611 50 03, e-post:dag.nyholm@akademiska.se
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21