​Hjärnfonden i nytt samarbete Team Rynkeby

​Hjärnfonden i nytt samarbete Team Rynkeby

Barnhjärnfonden, som är en del av Hjärnfonden inleder ett nytt samarbete med välgörenhetscykelprojektet Team Rynkeby – God Morgon. Varje år arrangerar de Skolloppet, ett motions- och välgörenhetslopp för skolelever, som brukar locka hundratals skolor runt om i Norden att delta. Pengarna som barnen själva samlar in, kommer att gå till forskningen om barnhjärnan. Skollopet äger rum den 8 maj 2020.

– Det är fantastiskt roligt att Barnhjärnfonden får den här möjligheten att samarbeta med Team Rynkeby – God Morgon. Varje år drabbas tusentals svenska barn av någon form av hjärnsjukdom eller hjärnskada, ibland så illa att de mister livet. Dessutom lider allt fler unga av psykisk ohälsa, från depression och ätstörningar till självmordstankar. Det måste vi stoppa, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Elever som deltar i Skolloppet kan välja att ingå i ett mikrosponsoravtal med familj, vänner och lokala företag, som uppmanas skänka ett mindre belopp per varv eller kilometer som den enskilda eleven springer i samband med Skolloppet. Pengarna som barnen samlar in betalas till Team Rynkeby Fonden, som därefter donerar dem till Barnhjärnfonden och forskningen om barnhjärnan.

– Barnhjärnan är väldigt sårbar. Idag vet vi för lite om barnhjärnan för att kunna ge rätt hjälp när något går fel. Det behövs mer forskning och mer kunskap, därför är det här initiativet så oerhört viktigt, säger Anna Hemlin.

Under de fyra år som Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet har arrangerats i Sverige, har skoleleverna totalt samlat in närmare 20 miljoner kronor till organisationer som hjälper svårt sjuka barn.

– Vi är oerhört glada att ingå i detta samarbete med Barnhjärnfonden, där vi har möjlighet att kunna påverka och bidra till ett forskningsområde som ännu bara är i startgroparna. Att få elever att engagera sig och få ökad förståelse för att alla hjärnor är olika, samt bidra till minskat stigma kring psykisk ohälsa, det känns oerhört angeläget, säger Paul Chronqvist Svensson, Country Manager för Team Rynkeby – God Morgon Sverige.

Om Barnhjärnfonden
Barnhjärnfonden är en del av Hjärnfonden, med fokus på att finansiera livsviktig forskning om barnhjärnan. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnrelaterad ohälsa för att minska skamkänslor och förbättra livskvaliteten hos de barn och unga som drabbas av skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar i hjärnan. Varje gåva som Barnhjärnfonden får är ett litet men oerhört viktigt steg mot att hålla fler barnhjärnor friska och ge fler barn den hjälp de behöver. Ett enda forskningsgenombrott kan rädda livet på många barn, men även små upptäckter kan göra stor skillnad för både de barn som drabbas och deras familjer.

Om Team Rynkeby Fonden
Team Rynkeby – God Morgon är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till organisationer som stödjer svårt sjuka barn. Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris. Totalt har deltagarna i Sverige samlat in 157 miljoner kronor sedan starten 2011. En del av de insamlade medlem kommer från Skolloppet, ett motions- och välgörenhetslopp för skolelever. Från och med 2020 kommer alla insamlade medel från Skolloppet att gå till Barnhjärnfonden och till förmån för forskning om barnhjärnan.

Om Skolloppet
Team Rynkeby – God Morgon Skolloppet, är ett motions- och välgörenhetslopp där skolelever från Sverige, Danmark, Norge och Finland springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. Loppet anordnas av Team Rynkeby Fonden och genomförs på deltagande skolor den 8 maj 2020.

För mer information kontakta
Sophie Ternheim, Marknads- och pressansvarig Hjärnfonden, 0730-92 63 00, sophie.ternheim@hjarnfonden.se
Martina Marlind, PR Manager, Team Rynkeby – God Morgon Sverige, 0766 -27 64 19,
mam@team-rynkeby.com