​Ett datoriserat minnestest avslöjar behandlingsbar demenssjukdom

takt med att befolkningen blir allt äldre står demenssjukdomar för en allt större del av samhällets sjukdomsbörda. Normaltryckshydrocephalus är en sjukdom som drabbar den äldre befolkningen och påverkar gångförmåga, kontinens och minne. Datortomografibilder av hjärnan visar att dess hålrum är förstorade och sjukdomen kan obehandlad leda till både demenssjukdom och att individen blir rullstolsburen.

Behandlingen av normaltryckshydrocephalus består av att en så kallad shunt, som dränerar hjärnans hålrum på vätska, opereras in. Det är viktigt att diagnos och behandling inte drar ut på tiden, eftersom möjligheterna att förbättras minskar om behandlingen blir fördröjd.

För att upptäcka minnesstörningen tidigt och förbättring efter shuntoperation har Anders Behrens, doktorand vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet, utvecklat ett datoriserat minnestest. Testet består av ett flertal deltest som mäter de olika aspekter av minnesstörningen som specifikt utmärker sjukdomen normaltryckshydrocephalus. Datortestet har visat sig bra på att påvisa minnessvårigheter, men även att visa förbättring efter shuntoperation hos patienter med sjukdomen. Testet är gratis och är redan översatt till danska och engelska. En översättning till tyska är nära förestående.

– Min förhoppning är att testet ska kunna gagna patienter, som tidigt kan få diagnos och behandling. Jag hoppas också att ett gratis och standardiserat test ska stimulera samarbete mellan olika forskargrupper, eftersom det återstår stora forskningsinsatser för att ta reda på hur sjukdomen uppstår och hur patienterna ska behandlas på bästa sätt, säger Anders Behrens.

Anders Behrens kommer från Karlskrona där han jobbar som ST-läkare med specialisering mot neurologi och han har även en civilingenjörsexamen med inriktning mot teknisk fysik. Han är doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Umeå universitet.

Avhandlingen är publicerad digitalt